ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดดู
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เปิดดู
จดหมายข่าว เปิดดู
ประกาศให้มาชำระภาษี เปิดดู
แผ่นพับ เปิดดู
การจัดทำแผนที่ภาษี เปิดดู
แผ่นพับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต เปิดดู
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลา เปิดดู
แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย เปิดดู
เปิดดู
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.
สำหรับเจ้าหน้าที่