ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
กิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด สมัยแรก วันที่ 10 กพ 2564
หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด สมัยที่2 วันที่ 28 พค 2563
หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2563
หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด สมัยที่ 2 วันที่ 24 พค 64
หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเเกิด สมัยแรก วันที่ 21 กพ 63
หนังสือ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด สมัยที่3ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สค 2563
หนังสือ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด สมัยที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2563
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด สมัยที่ 4 ประจำปี2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด เรื่องปิดประกาศประชุมสภา ครั้งแรก 10 กพ 63
ประกาศองค์การบรหารส่วนตำบลเกาะเกิด เรื่อปิดประกาศรายงานประชุมสภา วันที่ 21 กพ 63
ประกาศ อบต.เกาะเกิด เรื่องปิดประกาศรายงานประชุมสภาสมัยที่ 4 วันที่ 15 ธค 63
ประกาศ อบต.เกาะเกิด เรื่อง ปิดประกาศรายงานประชุมสภา สมัยที่3ครั้งที่3 วันที่24 สิงหาคม 2563
ประกาศ อบต.เกาะเกิด เรื่อง ปิดประกาศรายงานประชุมสภา สมัยที่3ครั้งที่2 วันที่ 17 สิงหาคม 2563
ประกาศ อบต เกาะเกิด เรื่องปิดประกาศรายงานประชุมสภา สมัยที่4 วันที่23 กันยายน 2563
ประกาศ อบต เกาะเกิด เรื่อง ปิดประกาศรายงาน
ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี2563
ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี2563
ปิดประกาศรายงานประชุมสภา เดือนสิงหาคม พฤษภาคม และกุมภาพันธ์
รายงานการประชุมสภา ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการประชุมสภา วันที่28 พฤษภาคม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิดมีมติรับรองแล้ว
การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฏหมายที่สำคัญให้แก่สภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.
สำหรับเจ้าหน้าที่