ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
กิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฏหมายที่สำคัญให้แก่สภาท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิดมีมติรับรองแล้ว
รายงานการประชุมสภา วันที่28 พฤษภาคม
รายงานการประชุมสภา ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ปิดประกาศรายงานประชุมสภา เดือนสิงหาคม พฤษภาคม และกุมภาพันธ์
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.
สำหรับเจ้าหน้าที่