ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
 
นายสุพจน์ อินทร์จันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
 
นางสาวปัณฑ์ณัฐ วีระยุทธศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกฤษณะชนม์ รุ่งเรือง
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการ   ผู้อำนวยการกองช่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.
สำหรับเจ้าหน้าที่