ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เรื่องเล่าต่อกันมาว่าแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหลผ่านพัดพาเอาดินตะกอนมาทับถมกันเป็นเวลายาวนานจนทำให้เกิดเกาะกลางแม่น้ำใน บริเวณกว้าง เป็นที่ตั้งของตำบล จึงได้ตั้งชื่อตำบลว่า ตำบลเกาะเกิด
หมู่บ้านเกาะเกิด หมู่ที่ 3 เป็นแต่เดิมเป็นป่าดงดิบและป่าไผ่เล่ากันว่าเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาแตก ชาวบ้านอพยพมาทางท้ายแม่น้ำเจ้าพระยาและมาถากถางที่ทำมาหากิน โดยเริ่มแรกชาวบ้านมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก มีอาชีพ หาปลาเป็นอาชีพเสริม เนื่องจากอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา และตำบลเกาะเกิดมีวัดแรกที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีเรื่องเล่ากันต่อว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีมีพ่อค้าชาวจีนให้เรือสำเภาล่มกลางน้ำแม่น้ำตรงบริเวณหน้าวัดเชิงท่าปัจจุบัน ครั้นพอนานเข้าได้มีดินตะกอนทับถมกันเกิดเป็นเกาะเกิดอยู่กลางแม่น้ำ ชาวบ้านทั่วไปที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจึงเรียกผู้ที่อาศัย อยู่บริเวณนี้ว่าชาวเกาะเกิด จนกลายเป็นชื่อหมู่บ้านและตำบลในปัจจุบันและต่อมาได้มีการสร้างวัดขึ้นเป็นวัดแรกในตำบล คือวัดพยาญาติ ซึ้งตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเกิด และต่อมามีวัดที่สองที่ตั้งขึ้น ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกิด คือวัดเชิงท่า
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.