ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด


ติดต่อ-สอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด พระนครศรีอยุธยา

          โทรศัพท์

          โทร. 035-702625
          ห้องนายก 11
          ห้องปลัด 21
          หัวหน้าสำนักปลัด 10,13
          สำนักปลัด 10,13
          หัวหน้าส่วนการคลัง 15
          ส่วนการคลัง 16
          ส่วนโยธา 11
          งานป้องกันฯ 19
          ศูนย์พัฒนาเด็ก 20
          แฟกซ์ 10

          อีเมลล์

          info@kokeord.go.th
          kokeord.go.th@gmail.comติดต่อ-สอบถาม กรอกข้อมูลในช่องด้านล่าง

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด

     
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.
สำหรับเจ้าหน้าที่