ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
การติดต่อ,แผนที่แสดงที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทร. 035-702625
ห้องนายก 11
ห้องปลัด 21
หัวหน้าสำนักปลัด 10,13
สำนักปลัด 10,13
หัวหน้าส่วนการคลัง 15
ส่วนการคลัง 16
ส่วนโยธา 11
งานป้องกันฯ 19
ศูนย์พัฒนาเด็ก 20
แฟกซ์ 10

อีเมลล์

info@kokeord.go.th
kokeord.go.th@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.
สำหรับเจ้าหน้าที่