ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด อยุธยา
นายวันชัย ภาคอินทรีย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
 
นายประจิน ใจชื้น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
นายปัญญา พรรณชีพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
นางวิภาพรรณ หามาลา
เลขานุการนายก อบต.เกาะเกิด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.
สำหรับเจ้าหน้าที่