ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงจัดทำรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากซอย หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ปากซอยวัดพยาญาติ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อทางหลวงชนบทอยุธยา 3020 ตำบลเกาะเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ปากซอยคลองอ่าวโพธิ์ (บ้านลุงหลิน) หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อทางหลวงชนบทอยุธยา 3020 ตำบลเกาะเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยวัดพญาติ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเกาะเกิด 1 บ้านผู้ใหญ่น้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
ประกาศ การกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเกิด
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการถมดินสระน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกิด
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเกิด
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4-5 ตำบลเกาะเกิด
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเกิด
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกิด
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเกิด
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.