ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เปิดดู
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเกิด เปิดดู
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกิด เปิดดู
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเกิด เปิดดู
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4-5 ตำบลเกาะเกิด เปิดดู
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเกิด เปิดดู
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการถมดินสระน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกิด เปิดดู
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเกิด เปิดดู
ประกาศ การกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ เปิดดู
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 เปิดดู
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.