ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อ อาหารเสริม (นมโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 เปิดดู
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเกิด เปิดดู
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ อาหารเสริม(นมโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 เปิดดู
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ เปิดดู
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดจ้างวิศวกรระดับสามัญเพื่อออกแบบและรับรองแบบ เปิดดู
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าที่ดินวัดพญาญาติ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดดู
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด เปิดดู
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 เปิดดู
เปิดดู
เปิดดู
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.