ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเกาะเกิด 1 บ้านผู้ใหญ่น้อย หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากซอย หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เผยแพร่แพร่จัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 6 งบประมาณประจำปี 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ปากซอยคลองอ่าวโพธิ์ (บ้านลุงหลิน) หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อทางหลวงชนบทอยุธยา 3020 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ปากซอยวัดพญาติ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อทางหลวงชนบทอยุธยา 3020 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการถมหินคลุกลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยวัดพญาติญาติ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด พ.ศ. 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 ปีงบประมาณ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าที่ดินวัดพญาญาติ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดจ้างวิศวกรระดับสามัญเพื่อออกแบบและรับรองแบบ
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ อาหารเสริม(นมโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเกิด
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อ อาหารเสริม (นมโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.