ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.