ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ เปิดดู
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เปิดดู
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เปิดดู
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 เปิดดู
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เปิดดู
ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 เปิดดู
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เปิดดู
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 เปิดดู
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เปิดดู
เปิดดู
เปิดดู
เปิดดู
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.
สำหรับเจ้าหน้าที่