ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก ต.ค.2563 - มี.ค. 2564)
สถิติการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก ต.ค.2563 - มี.ค. 2564)
สถิติการจัดเก็บขะยะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีแรก ต.ค.2563 - มี.ค. 2564)
สถิติการขึ้นทะเบียนผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีแรก ต.ค.2563 - มี.ค. 2564)
ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.